DTQ d.o.o. Sarajevo - laboratorij za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija

DTQ d.o.o. akreditacija

Akreditacija

DTQ d.o.o. je akreditovano kod državnog instituta BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025:2006.

Naša akreditacija »

DTQ d.o.o. usluge

Usluge

Pružamo usluge laboratorijskih i terenskih ispitivanja iz područja geomehanike, betona i asfalta.

Naše usluge »

DTQ d.o.o. kontakt

Kontakt

Naše sjedište je u Sarajevu, Ilidža. Možete nas posjetiti svakim radnim danom od 08:00 do 16:30 sati.

Kontaktirajte nas »


Par riječi o nama

DTQ d.o.o. osnovano je 2008. godine i bavi se uslugama laboratorijskih i terenskih ispitivanja (geomehanika, betoni i asfalti). Laboratorij je akreditovan kod državnog instituta BATA od 31.05.2013. godine prema BAS EN ISO/IEC 17025:2006 za ispitne laboratorije. Posjedujemo savremeni prostor, najnoviju opremu, vozni park i kvalitetan kadar sa dugogodišnjim iskustvom u pružanju usluga.

Sarađujemo s mnogim domaćim poslovnim subjektima na području građevinarstva i sudjelujemo u realizaciji nekih od najvećih projekata u BiH. Pogledajte naše reference.

Povratak na početak


Naše usluge

DTQ d.o.o. pruža usluge laboratorijskih i terenskih ispitivanja (geomehanika, betoni i asfalti), i to:

  • geomehaničkih ispitivanja iz oblasti istražnih radova i ispitivanja tokom izgradnje cesta i objekata, mostova, tunela;
  • ispitivanja svježeg i očvrslog betona i kompozita za betonske mješavine;
  • projektovanje asfaltnih mješavina za sve vrste prometnih opterećenja;
  • ispitivanje svih vrsta asfaltnih mješavina i asfalta iz ugrađenih asfaltnih slojeva.

Pogledajte popis svih naših usluga i podržanih metoda (pdf).

Povratak na početak


Naša akreditacija

DTQ d.o.o. Sarajevo je akreditovano kod državnog instituta BATA od 31.05.2013. godine prema BAS EN ISO/IEC 17025:2006 za ispitne laboratorije. Ova akreditacija potvrđuje da smo kompetentni za sprovođenje aktivnosti ocjenjivanja usklađenosti u skladu sa međunarodno prihvaćenim pravilima.

Pogledajte naš certifikat o akreditaciji (pdf) i popis akreditiranih metoda (pdf).

DTQ d.o.o. primjenjuje stroga pravila i standarde upravljanja kvalitetom. Pogledajte naše izjave o Sistemu upravljanja kvalitetom (pdf), Politici kvalitete laboratorija (pdf), kao i Kodeks o neovisnosti, nepristranosti i čestitosti (pdf).

Povratak na početak


Laboratorij

DTQ d.o.o. posjeduje moderno opremljen laboratorij za ispitivanja na područjima:

  • geomehanike;
  • betona i kompozita za betonske mješavine;
  • asfaltnih mješavina.

Više o uslugama našeg laboratorija.

Povratak na početak


Reference

Ponosimo se uspješnom saradnjom s mnogim poslovnim subjektima na području građevinarstva i sudjelovanjem u realizaciji nekih od najvećih projekata u BiH. Imali smo zadovoljstvo sudjelovati u izgradnji autoceste na koridoru Vc, na trasi autoceste, ali i prilikom izgradnje kapitalnih objekata, poput tunela "1. mart". Također smo vršili usluge prilikom izgradnje brojnih dionica magistralnih cesta s pratećim objektima, kao i prilikom sanacije klizišta širom BiH. Vršili smo i ispitivanja prilikom izgradnje elektrana i elektroenergetskih postrojenja, poput "MHE Kotor Varoš" i "KTG Zenica".

Tokom godina uspješnog poslovanja uspostavili smo saradnju s brojnim partnerima, od kojih ćemo ovdje spomenuti samo neke: JP Direkcija Cesta FBiH, JP Autoceste FBiH, Geotehnos d.o.o., Divel d.o.o., Strabag d.o.o., Cengiz in Şaat d.o.o., Euroasfalt d.o.o., IGH d.o.o., Geosonda d.o.o..

Pogledajte našu (skraćenu) listu referensi (pdf).

Povratak na početak


Kontakt

Naše sjedište je u Sarajevu (Ilidža), u krugu Orbico. Možete nas posjetiti svakim radnim danom od 08:00 do 16:30 sati.

DTQ d.o.o.
Lužansko Polje 7
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
T: (387) 33 77 69 50
F: (387) 33 77 69 76
E: pisma [AT] dtq.ba
W: www.dtq.ba

Povratak na početak